Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 octobre 2008 4 16 /10 /octobre /2008 10:55

 taiji-copie-1.jpg

 

 

 

 _Thái cực quyền Version simple

 

 

 

 

 

 

_Thái cực quyền  Version 108

 

Thái cực quyền Nhất Lộ 

1_Thái cực quyền khởi thức ( h 1)
2_Lâm tước vĩ Tả hữu ( h2-3)
3_Thế  Bằng  Lý  Tề Án ( h4-7)
4_Thế  Lý  Cầm Nã  Đơn Tiên ( h8-10)
5_Đề Tất Thủ huy tỳ bà Tiền Hậu (h 11-12)
6_Khuynh thân Áp trùy (h 13)
7_Hải để châm (h 14)
8_Bạch hạc lượng sí (h15)
9_Lâu tất ảo bộ (h 16 )
10_Đề Tất Thủ huy tỳ bà (h 17)
11_Lâu tất ảo bộ (h 18)
12_Tấn Bô Bàng Lan chùy (h 19 )
13_Như phong Tợ bế (h 20)
14_Thập tự thủ  Hợp Thái cực ( h 21)Thái Cực Quyền Nhị lộ

1_Khởi thức  
2_Cầm nã 
3_Bảo hổ quy sơn
4_Thế  Bằng  Lý  Tề Án
5_Thế  Lý  Cầm Nã  Đơn Tiên 
6_ Tam liên thủ Hạ trùy  
7_Thoái bộ  Đảo  niệm Hầu Tả Hữu (4 lần )
8_Quy tấn Hải đề Châm 
9_Tà phi thức  
10_Vân thủ Tả Hữu (5 lần)
11_Tả Phang
12_Cầm nã 
13_Tà Đơn Tiên 
14_Đơn Tiên  Hạ thế
15_Kim Kê Độc lập Tả Hữu
16_ Phúc diện Hữu Xuyên chưởng
17_Chuyển Thân Phương 
18_Chuyển Thân Hữu Đăng cước 
19_Phúc diện Tả Xuyên chưởng  
20_Chuyển Thân Đỡ Hậu
21_Chuyển Thân  Tả Đăng cước 
22_Chuyển Thân 180 Tả Đăng cước 
23_Lâu tất ảo bộ
24_Thập tự thủ  Hợp Thái cực .Thái Cực Quyền Tam lộ

1_khởi thức
2_Lâm tât ảo bộ tả hữu
3_Thôi sơn hạ trùy
4_Ngoc nữ xuyên thoa
5_Cầm nã tề án
6_Thế tề cầm nã đơn tiên 
7_Ngoc nữ xuyên thoa tả hữu ( 4 phương )
8_Cầm nã Thế bằng lý tề án
9_Thế lý cầm nã đơn tiên 
10_ Thập tự thủ  Hợp Thái cực

 

 

 

Thái Cực Quyền Tứ lộ
...........................................................


Partager cet article
Repost0

commentaires