Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
20 décembre 2010 1 20 /12 /décembre /2010 10:09

LHQP

 

1.Đồng nhân dự bị

2.Tả khai cung

3.Hữu khai cung

4.Thượng mã khai cung hữu thủ

5.Thượng mã khai cung tả thủ

6.Tiến bộ đản hũu

7.Thâu tâm chưởng

8.Hồi bộ tấn chưởng

 

 

9.Bàng long phong bế

10.Thoát thủ cầm nã

11.Huỳnh long quyền

12.Thối bộ khung đản

13.Phi mã hiến âm

14.Phiên thân khắc chưởng

 

 

15.Yến phượng tả dực

16.Yến phượng hữu dực

17.Thượng bộ pháo triệt

18.Song câu đoạt ngọc

 

 

19.Nhị long tranh châu

20.Phi thân cầm nã

21.Thôi tâm chưởng

22.Tuyết hoa khai đình

23.Thần tiêu thủ

24.Đại bàng chuyển dực

25.Tấn bộ thiết chưởng

26.Hầu nhi hiến đào

27.Chu tâm khiếu

28.Hồi mã thương

29.Tướng quân thâu trận

30.Hồi thân dự bị

Partager cet article
Repost0
9 février 2010 2 09 /02 /février /2010 13:54

Trục chỉ kim thương ký túc
Trường hoành đại chiếu tả phi bằng
Bổng bàn thượng cao đề hạ sát
Quyển nội trung bình tấn bộ khai
Khúc thủ xuyên côn đề lộng vĩ
Quyển hồi kê trác tấn quá giang
Bái trụ lộng thương hoàn điếu bộ
Tự bả tỳ bà ngạc kiếm lai
Thương long bãi vĩ thư phù phóng
Đào tẩu siêu khê điếu bộ hồi
Phục hổ biên lang đơn đã cán
Tấn,thích nghịch lân thối nhị lang
Phong quyển tàn vân toạ sát túc
Đơn hồi lạc mã ,tấn điếu ngư
Hoành tả yển xà đơn trích thuỷ
Quyển đả trung lang toạ hồi mai phục
Hoành đã hoả xa hồi phạt mộc
Yểm tả hoành hưũ đã trung lang
Phạt mộc yểm hoành trung lang hữu
Tấn khai hổ khẩu đả trung bình
Luân hồi phục qua kim thương thủ
Đơn tấn thiết ngưu thượng phi bằng
Hạ sát tầm xà siêu yên tả
Phụng đầu ngọc chuẩn,
hồi sào phũ đã ngư
Lập như tiềnDịch Nghĩa

Ký chân dũi thẳng kim thương
Chiếu chỉ dóc ngang thế bằng bay phía trái
Mâm bưng lên xem xét phía dưới cao thấp
Cuốn vào trong mở bộ tấn trung bình
Co tay rút roi , thế đề lộng vĩ
Cuốn về thế kê trác (gà mổ thóc ) tiến qua song
Vững trụ thế lộng thương trở lại bộ câu cá
Ôm đàn tỳ bà lòi kiếm nhọn
Rồng xanh buông xuôi đuôi, phóng bùa phép
Trốn chạy vượt suối trở về bộ câu cá
Cọp núp bụi cỏ thể đơn đả cán
Tiến đâm thế nghịch lân , lùi thế nhị lang
Gió cuốn mây dồn tọa khít chân
Từ thế đơn hồi lạc mã , tiến thế câu cá
Hoành bên trái thế ém rắn, rồi thế đơn trích thuỷ
Đánh cuốn thế trung , toạ thế hồi mai phục
Hoành dập lửa thế xe về đốn cây
Ém bên trái hoành bên phải , đánh thế trung lang
Thế đốn cây , ém hoành thế trung lang phía phải
Tiến thế khai hổ khẩu (mở miệng cọp ) đánh thế trung bình
Núp về bụi dưa , giữ ngọn kim thương
Một tiến thế chim băng bay, thế con trâu sắt
Xuống bộ thế tìm rắn , vượt khói phía trái
Từ thế phụng đầu ngọc chuẩn
trở về thế sào phũ đả ngư (ông đánh cá)
Đứng như trước

(Võ Ta, Miền Tây Nam Bộ)

Partager cet article
Repost0
9 février 2010 2 09 /02 /février /2010 13:53

Chống roi đứng thủ thần đồng
Bắt qua tả bạn đánh càng lưỡng biên
Bắt rồi lại trụ roi liền
Xây lưng đâm trái hãy liền đánh qua
Đánh rồi lao tới bôn ba
Thôi lao trở lại roi là đồng tân
Chống roi quỳ thế một chân
Quơ roi đánh tréo tựa thầy thét oai
Mộc liên cất gánh trên vai
Quơ roi mà đánh đánh rồi lại đâm
Đâm rồi lại đánh lật màng
Bước tới roi tống lưỡng long độc xà
Tống rồi cuốn gói nhảy ra
Nhảy hai bên chụp lập hòa triều công
Nhảy theo đâm tới thẳng song
Đánh qua bên hữu Kiều công trở về
Bàng tang một cái chỉnh ghê
Xây lưng đâm đánh lộn về hùng anh
Hình nhi thối tẩu lai tranh
Lưỡng biên phát thảo hai đầu mạnh thay
Phụng đầu kế ấy rất hay
Làm ông Lữ Vọng ngồi cây thạch bàn
Vít lên một cái rõ ràng
Đỡ trên gạt dưới tàn vân che đầu
Xây lưng đâm trái hay đầu
Phất cờ danh gọi thần đồng bái sư

Cụ Cử Nhân Võ Triệu Thúc Lang, đảo Phú Quốc VN
(Trích Nguyệt san Võ Thuật)


Partager cet article
Repost0
9 février 2010 2 09 /02 /février /2010 13:43

Lữ Vọng điếu ngư
Tấn nhất trung bình đả tả biên
Tế thiên, giáng hạ, thích đơn tiên
Tạ tả, tạ hữu, giai trùng nhị
Phụng vĩ tề mi phụng võ truyền
Xà hành, đích thủy, song song đả
Lập bộ Lôi công tấn bộ chuyền
Giang khê tẩu mã qui Lữ Vọng
Tấn thích biên giang, lập bộ tiền.


Partager cet article
Repost0
9 février 2010 2 09 /02 /février /2010 13:38

Chấp thủ song âm bái tầm long thế
Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi
Luân thiên thám thủy hồi tam chiến
Lập bộ lôi công phá ngũ môn
Thoái bộ song khai xà lan nghịch
Lão ông thám thủy lập trung thiên
Tấn phá tiền khiên liên thế thủ
Hồi long lập bộ phóng trường thương
Hoành khai phục địa phá tấn côn
Đơn hồi thối bộ cản tiền môn
Đảo thế phóng tiền, tiên thủ hữu
Tấn thích nghịch côn phá phân chi
Hoành thi độc lập môn tam cấp
Tấn bộ song côn long lưỡng hành
Tiền đả tả hậu hoành tả hữu
Trực thủ khai thành đại thế côn
Tấn đề long vĩ hạ sát qua mâu
Cản hữu lộng sương, diệt xà nhập địa
Thần khai đại thế, thoái toạ đồng tân
Loạn đã tàng vân, khinh thân chấn địa
Hùng kỳ tấn thế, đại chiếu chiêu hồi
Quyển đã hạ đường, thần khai đại địa
Luân hồi ngọc chuẩn, sao phủ đã ngư
Lập như tiềnDịch Nghĩa

Chấp hai tay lạy tìm thế rồng
Mở ngang miệng cọp, núp sấm đất
Vòng quanh trời dò nước trở về thế tam chiến
Đứng thế thiên lôi phá năm cửa
Lui bước mở hai bên xà lan nghịch
Ông lão dò nước đứng giữ trời
Tấn phát, vai trước liên tiếp giữa thế
Đứng thế rồng phóng trường thương
Hoành, núp đất, phá ngọn roi tấn về phía ta
Lui bước rút về cản cửa trước
Chuyển qua thế phóng tiền (phóng phía trước)
trước hết phải giữ phía phải
Tiến đâm nghịch côn (ngọn roi nghịch)
phá thế chi (cánh tấn công ta)
Xoay ngang, đứng một mình ở cửa ba bậc
Bộ tấn hai roi như hai con rồng lướt đi
Trước đánh bên trái xoay ngang đánh bên phải
Bằng thế đại côn đánh thẳng mở thành
Tiến thế đề lộng vĩ (cái đuôi xoè) soát xét vũ khí
Cản phía phải bằng thế lộng sương, diệt rắn chui đất
Mở toan đại thế, lui toạ thế đồng tân
Đánh tràn thế tàng vân, nhẹ mình đất động
Tiến thế hùng kỳ chiếu vua gọi về
Cuốn đánh nhà dưới mở toan đất rộng
Vòng về thế ngọc chuẩn, thế ông lão đánh cá
Đứng như trước

(Võ Ta, Miền Tây Nam Bộ)

Partager cet article
Repost0
21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 15:01

Bài Côn TS

TS trích thủy địa xà liên
Thượng bồng kỳ Lân thối bạch viên
Qui kỳ độc giác trung bình hạ
Thượng thích đại đăng tấn thừa thiên
Hồi đầu trực chỉ liên tam thích
Đồng Tân thuận thế phá vân biên
Tẩu thố hồi sơn hoành phá kiếm
Linh miêu mai phục tấn thích ngưu
Thừa châu bố địa loan côn thích
Hồi tiển kim kê đả trung lang
Phi phụng sậu võ khai ngưu giác
Tiểu tử tam thiền giá mã an.


Partager cet article
Repost0
21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 14:59

Bài Thiệu TH

Tả mê vân thiết tảo
Hữu mê vân thiết tảo
Đồng tử phản âm
Ngũ thốn kim khước
Đạp thiết mã chiến thân phục hổ
Xá thân hạt xấp
Thượng mã tướng quân thiết ấn
Hữu thượng mã tướng quân thiết ấn
Thiết tảo thủ liên hườn phóng tiễn
Song tam tiễn
Hắc ngưu nhập thạch
Kim kê phi cánh
Tả tảo hữu bát
Hữu tảo tả bát
Khấu đả tam tinh
Tứ thông khước
Hổ phong thế môn
Đại ấn chưởng
Lạc mã khấu đả
Pháo thăng thiên
Bôn chim lạc tốt
Thượng mã tam bộ quá tam chim
Ô vong cái nguyệt

Partager cet article
Repost0
21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 14:58

Bài thiệu LM

1_LM độc thọ nhất chi vinh
Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành
Đản nhất khấp ba hồi lão khởi
Phi nhất sắc tiềm thối khinh đình
Tàn nhan hổ dương oai thiết tảo
Chuyển vóc long tất lực lôi hoành
Lão hầu tọa tĩnh liên ba biến
Hồ điệp song phi lão bản sanh
Nguyệt quạt song câu lôi điển chấn
10_Dương tôn tam tảo hổ xà thành.

Partager cet article
Repost0
21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 14:56

YP Quyền


1_Bước vào biến thế YP
Tam câu tam đả tức thì làm xong
Rồi lại biến thế thần đồng
Hồi về én bãi chực phòng song phi
Phi rồi cuốn cánh nép vi
Lập thế bộ hổ hồi về triệu công
Ví dù nó có lướt xông
Thì ta biến thế phượng hoàng một chân
9_Bái sư tổ lập như tiền

 Sau đây là lời dịch của bài thiệu YP Quyền: 


Bước vào biến thế én bay
Tam câu tam đả tức thì làm xong
Rồi lại biến thế thần đồng
Hồi về yến bãi chực phòng song phi
Phi rồi cuốn cánh nép mình
Lập thế bộ hổ hồi về triệu công
Ví dù nó có lướt xông
Thì ta biến thế phượng quỳ một chân
Rồi lại biến thế long phi
Chân trước dậm đá chân sau tiếp liền
Y như pháp thảo lời truyền
Giữ trong nội thế để truyền hậu lai
Vọng bái lập như tiền

Partager cet article
Repost0
21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 14:55

Bài Thiệu PH


1_PH tranh cước vĩ
Mãnh hổ khai địa phi
Song long truyền bảo đỉnh
Đoạt trấn vũ uy trì
Nhất cấp khai binh phát ấn
Nhị cấp trảo hạt binh phi
Tiến nhứt bộ đề hoành tam bộ
Thoái nhứt công sanh biến tứ chi
9_Hồi đầu vọng bái

Partager cet article
Repost0