Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • YHCT (7)

  08 juin 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  Bách bệnh thỉ sinh thiên Hoàng Đế hỏi Kỳ Bá: "Ôi ! Trăm bệnh bắt đầu sinh ra, tất cả đều sinh ra từ phong vũ, hàn thử, thanh thấp, và hỉ nộ. Khi mà việc hỉ nộ không điều tiết được (quá độ), nó sẽ làm tổn thương đến tạng. Khi bị cảm bởi phong vũ thì bị...

 • LMDT

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Bài thiệu LM 1_LM độc thọ nhất chi vinh Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành Đản nhất khấp ba hồi lão khởi Phi nhất sắc tiềm thối khinh đình Tàn nhan hổ dương oai thiết tảo Chuyển vóc long tất lực lôi hoành Lão hầu tọa tĩnh liên ba biến Hồ điệp song phi...

 • YHCT (8)

  09 juin 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  Luận tật chẩn xích thiên Hoàng Đế hỏi Kỳ Bá: "Ta muốn rằng không cần phải nhìn sắc diện, không cần phải bắt mạch, chỉ cần chẩn được các bộ vị của da nơi bộ xích để nói lên được cái bệnh, tức là phương pháp quan sát đi từ bên ngoài để biết được bên trong,...

 • THQP

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Bài Thiệu TH Tả mê vân thiết tảo Hữu mê vân thiết tảo Đồng tử phản âm Ngũ thốn kim khước Đạp thiết mã chiến thân phục hổ Xá thân hạt xấp Thượng mã tướng quân thiết ấn Hữu thượng mã tướng quân thiết ấn Thiết tảo thủ liên hườn phóng tiễn Song tam tiễn Hắc...

 • Càn long du hạ Giang nam , Thành Bắc- Kinh hiền thần giữ nước

  09 mai 2010 ( #Histoires et Contes )

  Thành Bắc- Kinh, hiền thần giữ nước . Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh , đóng đô tại Bắc Kinh , dùng người Mông Cổ cai quản việc quân , đi đánh dẹp...

 • YHCT (2)

  26 janvier 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  CƠ THỂ HỌC THEO ÐÔNG Y I. TẠNG PHỦ 1. KHÁI NIỆM : Căn cứ vào hoạt động của cơ thể con người lúc bình thường và lúc có bệnh người xưa qui nạp thành những nhóm chức năng khác nhau, rồi đặt tên cho các cơ quan trong cơ thể gọi là Tạng Tượng ( hiện tượng...

 • YHCT (6)

  07 juin 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  Ngũ vị thiên Hoàng Đế hỏi: "Ta mong được nghe về vấn đề cốc khí gồm có ngũ vị để nhập ngũ tạng, sự phân biệt ấy như thế nào ?”. Bá Cao đáp : “Vị là biển của ngũ tạng lục phủ, thủy cốc đều nhập vào Vị. Ngũ tạng lục phủ đều bẩm thụ khí ở Vị. Ngũ vị đều...

 • YHCT (3)

  27 janvier 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  C .HỆ THỐNG LẠC MẠCH a- Đại Cương -Thiên Kinh Mạch ghi : "Các mạch nổi lên mà chúng ta thấy đều thuộc về Lạc mạch" (LKhu 10, 117) và Những mạch hiện ra đều thuộc Lạc mạch" (LKhu 10, 121). Trương Cảnh Nhạc khi chú giải đoạn này của thiên Kinh Mạch giải...

 • TCTP

  09 février 2010 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Trục chỉ kim thương ký túc Trường hoành đại chiếu tả phi bằng Bổng bàn thượng cao đề hạ sát Quyển nội trung bình tấn bộ khai Khúc thủ xuyên côn đề lộng vĩ Quyển hồi kê trác tấn quá giang Bái trụ lộng thương hoàn điếu bộ Tự bả tỳ bà ngạc kiếm lai Thương...

 • YHCT (5)

  03 juin 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

  Tà khí tạng phủ bệnh hình thiên Hoàng Đế hỏi Kỳ Bá: “Tà khí trúng vào người thì thế nào ?” Kỳ Bá đáp : “Tà khí trúng vào người thì trúng vào chỗ cao” Hoàng Đế hỏi: “Cao hay thấp, có phân độ gì không ?” . Kỳ Bá đáp : “Từ nửa thân mình trở lên do tà khí...

 • TSQP

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Thảo bộ TS 1_Lược địa đồ thành Kim ngưu chí giác Hường diệp dẫn thân Lão Tổ dương tân Thiền sư tống khách Tiên ông tọa thạch Đồng tử đăng sơn Hạng đả song quyền Tấn khai lưỡng thủ 10_Trung thiên lập trụ 11_Hạ địa tầm châu Đả thế hắc hầu Tùy cơ Bạch hổ...

 • Parents d'élèves et enseignants : le médiateur pris d'assaut

  07 octobre 2006 ( #Education )

  Parents d'élèves contre enseignants : le médiateur pris d'assaut Marie-Estelle Pech 24 juin 2006, (Rubrique France) le Figaro Plus de la moitié des réclamations émanent désormais des familles. Le ton monte facilement pour un professeur absent ou une sanction...

 • YPQP

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  YP Quyền 1_Bước vào biến thế YP Tam câu tam đả tức thì làm xong Rồi lại biến thế thần đồng Hồi về én bãi chực phòng song phi Phi rồi cuốn cánh nép vi Lập thế bộ hổ hồi về triệu công Ví dù nó có lướt xông Thì ta biến thế phượng hoàng một chân 9_Bái sư...

 • TNTB

  09 février 2010 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Lữ Vọng điếu ngư Tấn nhất trung bình đả tả biên Tế thiên, giáng hạ, thích đơn tiên Tạ tả, tạ hữu, giai trùng nhị Phụng vĩ tề mi phụng võ truyền Xà hành, đích thủy, song song đả Lập bộ Lôi công tấn bộ chuyền Giang khê tẩu mã qui Lữ Vọng Tấn thích biên...

 • Môn Thần

  16 septembre 2009 ( #Infos )

 • Phật Bà Quán Thế Âm

  16 septembre 2009 ( #Infos )

 • Đức Quan Thánh

  17 octobre 2009 ( #Infos )

 • NLBA

  18 octobre 2008 ( #Thể Dục Kiện Thân )

 • TKTQ

  20 octobre 2008 ( #Thể Dục Kiện Thân )

 • Đức Bà Hằng Cứu Giúp

  16 septembre 2009 ( #Infos )

 • YHCT (4)

  08 février 2010 ( #Y Học Cổ Truyền )

 • TDQP

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Thiệu bài TD 1_Thủ bái TD Ngư ông trì thế Sổ bộ suy phong Hoành khai tả tọa Thái Công Phát hồi địa hổ 6_Đả song phi chích phụng đơn hoành 7_Đản tả đả tả Đản hữu đả hữu Phi nhất bộ Thần Đồng chấp thủ 9_Lưỡng biên lập như tiền.

 • PHQP

  21 novembre 2009 ( #Thể Dục Kiện Thân )

  Bài Thiệu PH 1_PH tranh cước vĩ Mãnh hổ khai địa phi Song long truyền bảo đỉnh Đoạt trấn vũ uy trì Nhất cấp khai binh phát ấn Nhị cấp trảo hạt binh phi Tiến nhứt bộ đề hoành tam bộ Thoái nhứt công sanh biến tứ chi 9_Hồi đầu vọng bái

 • Coordonnées de l' ARCEP

  27 janvier 2007 ( #Technologies-Informatique )

  ARCEP Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes ARCEP 7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15 Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98

<< < 1 2 3